dissabte, 28 de març de 2020

L'EDUCACIÓ I LES NOSTRES ACTITUDS

L’equip docent de l'IE Sant Esteve treballem des dels principis de la Pedagogia Sistèmica, contribuint a humanitzar l’educació i els processos de l’acompanyament de l’infant i el seu entorn. 

La Pedagogia Sistèmica uneixen la ment i el cor, dignifiquen les arrels i la identitat de totes les persones, enforteixen i ordenen la complexitat dels vincles per tal que cadascú ocupi el seu lloc.

Tot això genera al centre educatiu un clima de convivència positiu, on les emocions i els valors que emergeixen són la confiança, l’acollida, el reconeixement, el respecte a la diferència, l’agraïment i l’admiració, possibilitant uns espais comuns, d'una comunitat, on hi ha un lloc per a totes les identitats, totes les intel·ligències, un centre viu i dinàmic, on docents i l'alumnat són investigadors i creadors de la realitat, d'un centre on s’acull la singularitat de cadascú tal i com és, sense judicis previs.

Donem molta importància a activitats encaminades a formar globalment les persones, al sentit de pertinença al centre on tothom està implicat en l’educació. 

L’institut Escola Sant Esteve és una xarxa de vincles, i la seva evolució i bona dinàmica ve donada per la inclusió i integració de tota la comunitat educativa i per la claredat de la funció i del lloc de cadascú.

Intentem mantenir i millorar la relació amb les famílies, augmentar la seva implicació i col·laboració en l’educació dels seus fills i filles, i establim línies conjuntes d’actuació.

Potenciem la funció de la tutoria individual i de grup com a element que aglutina un grup d’alumnes i els docents del mateix i que manté la relació amb les famílies. És molt important la coordinació entre els diferents especialistes i el tutor d’un infant; aquesta tasca es realitza fonamentalment en els equips docents, però també fora, si cal, ja que el tutor parlarà amb la família en nom del centre i de l’equip docent.

Consolidar els equips docents vol dir actuar amb criteris comuns entre tots els docents. Hem d’entendre que tot funciona quan es fa de manera col·lectiva i tothom col·labora, participa i s’implica.

Respecte a la convivència, es fa un seguiment de casos concrets per tal dotar de recursos a l’alumnat i de reeducar conductes i cercar vies per vincular-los al centre. La línia d’actuació és inclusiva.

Pel que fa a l’equip, cada docent ha de trobar el seu lloc i ha de tenir molt clara la seva funció i el lloc que ocupa. És fonamental propiciar el sentit de pertinença al centre, a un equip docent i a un claustre. Es vetlla per a què, en la mesura que sigui possible, cada docent pugui desenvolupar les tasques per les quals està més motivat i més preparat. Es vetlla per la bona comunicació entre els diferents estaments: equip directiu, coordinació, equip docent, claustre, monitoratge, personal no docent i de serveis. Volem un centre on tothom se senti inclòs, valorat i reconegut.

Tots sabem que al llarg del curs hi ha un degoteig de substituts i d’alumnat nouvingut que arriben al centre, és en aquest moment que posem en marxa el pla d’acollida. L’equip directiu i el/la tutor/a de l'altre nivell farà un acompanyament i seguiment de l’acollida del nou docent i, en el cas de l’alumnat nouvingut, l’equip directiu i el tutor de l’aula el farà a l’alumne/a i la seva família. També avisarem a la resta de famílies de la seva incorporació en el centre. 

Ens trobem inmersos en una època de canvis. Cal fer camí, a bon ritme, sense quedar-nos aturats. En aquest món globalitzat, on tot es mou molt de pressa, cal contemplar les emocions, conèixer-les i treballar-les de forma transversal. 

Des de l’institut-escola s'està treballant i fent tot el possible per donar el millor als nois, noies i infants. Dins el nostre projecte de centre, reconeixem les diferents intel·ligències i aptituds que té cada infant o adolescent, per tal de valorar-lo pel que és i pot arribar a ser i, d'aquesta manera, obrir-li un camí cap al futur.

dilluns, 8 de juliol de 2019

SOM INSTITUT ESCOLA


El Sant Esteve, el curs 2019-20, es convertirà en un Institut Escola.

La comunitat educativa donarà continuïtat al projecte educatiu i d’aprenentatge, estrenant dues línies de primer d’ESO, que aniran obrint camí als quatre cursos de la secundària obligatòria.

En aquesta nova etapa volem oferir un ensenyament obert al canvi i a la innovació que proporcioni uns bons resultats educatius i unes capacitats per a la plena immersió en el món acadèmic i laboral del segle XXI.

Esperem transmetre a l’alumnat uns aprenentatges claus i eficients per assolir:
les capacitats en transversalitat i globalitat dels coneixements,  l’autonomia personal, el sentit crític, la coeducació, la cooperació i solidaritat en la resolució pacífica dels conflictes.
L’equip docent parteix d’un enfocament didàctic que situa l’alumnat com a centre del seu procés d’aprenentatge, i afavoreix  el tractament personalitzat per aconseguir complimentar el currículum.LES EMOCIONS, SENTIMENTS I MOTIVACIÓ SÓN ESSENCIALS PERQUÈ GARANTEIXEN L’APRENENTATGEEducar és una tasca  compartida i només s’aconsegueix amb la bona predisposició de tota la comunitat educativa i la mirada amorosa i sistèmica de l’escola i del món.

dimecres, 6 de març de 2019

EN JORDI VILASECA ENS VISITA

Dimarts 26 de febrer va estar entre nosaltres en Jordi Vilaseca, director pedagògic de l’escola Joviat de Manresa i formador de formadors en educació emocional i pedagogia sistèmica.

Vam compartir una bona estona, famílies i docents, la seva capacitat de comunicació ens va fer reflexionar sobre la mirada cap als altres i la mirada d’un mateix, mirar amb bons ulls.

Vam fer diferents dinàmiques de grup que ens va ajudar a entendre i pensar en la importància de dedicar-nos temps, de conèixe’ns entre nosaltres, i anar més enllà d’allò que veiem, tenir una mirada profunda.

Tots formem part d’una mateixa comunitat, tots tenim els mateixos interessos vers als nostres fills filles i alumnat. Ni la por, ni la mandra, ni la ignorància ens han de distreure de seguir aquest camí plegats.

És important mirar als nostres infants i preguntar-los: Què necessites? Ens necessitaran en totes les seves etapes i han de saber que nosaltres, els pares i mares, sempre estarem al seu costat, passi el que passi. L’ajudarem a descarregar la seva motxilla,  dels seus grans tresors i les seves pors.

“...una escola que té ànima, cor i cervell. Un ecosistema que uneix i nodreix la vida de moltes persones al voltant d’una idea clau: viure, créixer i conviure. I aprendre al llarg d’un procés vital únic, irrepetible i apassionat, per tenir força, energia i confiança per trobar el lloc que cadascú té en aquest món”. Jordi Vilaseca

Moltes gràcies famílies per la vostra assistència, per voler compartir amb nosaltres les vostres angoixes i les vostres mirades. Continuarem treballant amb la pedagogia sistèmica, per continuar sent una escola de vida oberta al món, inclusiva per a tothom i amb una pedagogia que intenti extreure el bo i millor de cada persona.
Moltes gràcies Jordi!                                                                                                                                            Company del grup de treball "Xarxa d'escoles sistèmiques" de l'Institut de Ciències de l'Educació de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona)
 
 

divendres, 1 de febrer de 2019

ELS VINCLES - L'AMISTAT

Les persones que formem part del Sant Esteve (alumnat, famílies, docents i personal de serveis) volem que els nostres infants sentin que se'ls reconeix i se'ls valora.
Per nosaltres és primordial el sentiment de pertinença a la nostra comunitat educativa.


Fomentem:
- Les relacions positives i d'igualtat entre els infants per aconseguir un bon clima d'aula.
- Escoltar i ser escoltats fa guanyar confiança en els adults i els companys/es.
- El respecte sincer i un acompanyament amorós i compromès


Cal donar als infants el marge i l'espai necessari per créixer, que notin la nostra presència però que aquesta no sigui invasiva. Cal que hi hagi seguretat, però no sobreprotecció i, per tant, acceptar que hi ha reptes que nosaltres no podem resoldre per ells i que, si ho fem, els hi fem perdre una oportunitat per a créixer i superar-se.

“Les amistats estan fetes de trossets de temps que vivim amb cada persona ... Les amistats són tresors perquè ens fan sentir estimats i recordats

SlideShare (basat en el conte del Petit Príncep)* L'escola forma part de la Xarxa d'escoles sistèmiques de l'ICE de la UAB basada en els principis de la pedagogia sistèmica segons Bert Hellinger.

divendres, 20 d’abril de 2018

LA FORÇA DE LA NOSTRA FAMÍLIA
L’objectiu d’aquest conte és explicar als infants que sempre tenim els nostres pares i mares, germans i germanes, avis i àvies, etc., pel que necessitem, i que sempre ens donen força.

LA FORÇA DE LA FAMÍLIA

Hi havia una vegada una parella que van tenir un fill (representem la parella amb dos ninos de joguina). El fill es va anar fent gran (el representem amb un globus que inflem). Aquest fill, quan ja era gran, va decidir marxar de casa, i abans d’anar-se’n, els seus pares li van dir que sempre estarien amb ell; que si en algun moment estava trist tanqués els ulls i s’imaginés la seva família al darrere (enganxem un gomet a cada costat del globus).
Un dia aquest nen, que ja era gran, va trobar una noia molt guapa i se’n va enamorar. Però sabeu què? Aquesta noia (un altre globus inflat) també tenia uns pares, i també portava uns gomets al globus perquè sempre que volgués tanqués els ulls i s’imaginés els seus pares (al costat dret de les joguines que representen els pares hi ha un globus amb dos gomets, que són el fill i els seus pares, i en el costat esquerre, un altre globus amb dos gomets, que són la noia i els seus pares). Un dia aquest home i aquesta dona van tenir una filleta, i el pare i la mare li van dir que sempre que volgués podia tancar els ulls i ells serien darrere seu (inflem un altre globus que representa la filleta i hi enganxem els gomets que representen tota la seva família).
Sabeu què li passava aquesta nena tan petita? Que quan tancava els ulls podia sentir que els seus pares eren darrere seu, però també els avis, les àvies... Quina sort, estar tan ben acompanyats!
I conte contat, ja s’ha acabat!

dimarts, 7 de novembre de 2017

MES Moviment Educatiu Sistèmic

S'ha creat una nova associació educativa que agruparà tot el moviment relacionat amb la pedagogia sistèmica, s'anomena MES. 
Aquesta l’associació:

Promou la construcció d'un Nou Paradigma Educatiu, Sistèmic i Multidimensional, que contribueix a humanitzar l'educació, a unir el cor i la ment, a dignificar les arrels i la identitat de totes les persones, a enfortir i ordenar la complexitat dels vincles per a què cada persona estigui en el seu lloc, i a fer possible que les noves generacions puguin desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

Més fa un desenvolupament de la Pedagogia Sistèmica Mutidimensional amb una perspectiva teòrica i una metodologia pròpia, que possibilita als docents veure la realitat educativa com un tot, com un ecosistema vinculat als sistemes familiars, socials, culturals i històrics, i com això influeix, repercuteix, i està a la base, dels processos d'aprenentatge i de creixement personal i social.
Tanmateix pretén generar una xarxa de sistemes en connexió: família, escola, comunitat, docents, que vinculi els diferents entorns educatius.
Així com facilitar el canvi de paradigma del model educatiu actual, difonent i desenvolupant a través de la formació, la Pedagogia Sistèmica Multidimensional en diferents col•lectius i àmbits professionals educatius, psicopedagògics, socials, organitzacions tant d’àmbit públics, com comunitaris i privats

Podeu fer el seguiment en el següent enllaç: 

Moviment Educatiu Sistèmic - About | Facebook


divendres, 8 de setembre de 2017

II JORNADES DE PEDAGOGIA SISTÈMICA

El 10 i 11 de juliol l'equip directiu  va participar en aquestes jornades a Manresa:

 Passejant per l'essència de la Pedagogia Sistèmica: 

un viatge, cinc estacions

La pedagogia sistèmica posa l'emfasi en la millora de la comunicació amb les famílies, una de les claus de l'èxit escolar i del creixement dels infants; en el fiançament del treball en equip, sabent que aquest és un aspecte indispensable per crear contextos de col·laboració professionals favorables; i en la intervenció educativa, actualitzada amb els referents més valuosos de la neurobiologia i les neurociències.

*La nostra escola fa deu anys que forma part de la "Xarxa d'escoles sistèmiques" de l'ICE de l'UAB